Toimitusjohtajan katsaus

Jouko Polonen toimitusjohtajan katsaus

Rakennamme yhä asiakaslähtöisempää ja vetovoimaisempaa Ilmarista - avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen

Ilmarisen vuosi 2018 oli historiallinen. Vuoden alussa yhdistyimme Eteran kanssa muodostaen Suomen suurimman työeläkeyhtiön, joka huolehtii lähes 1,2 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Rakennamme yhdistyneestä Ilmarisesta yhä asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja vetovoimaisempaa työeläkekumppania.

Lue lisää +

Avainluvut 2018

Sijoitustuotto
-1,4
%
Maksetut eläkkeet
5,7
mrd. €
Maksutulo
5,4
mrd. €
Asiakas­hyvitykset
120
milj. €

Tutustu avainlukuihin

Ilmarisen vuosi 2018

 1.  

  Ilmarinen nousi yhdistymisen myötä Suomen suurimmaksi yksityisten alojen työeläkevakuuttajaksi, vastaten yli 1,1 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Helmikuussa kiinnostusta herätti iAreena-tilaisuudessa julkaisemamme kyselytutkimus, jonka mukaan vanhuuseläkkeelle jäädään nykyään hyvässä kunnossa ja jopa neljä viidestä olisi jaksanut jatkaa ansiotyössä. Maaliskuussa palkitsimme sadan ehdokkaan joukosta Suomen Parhaan pomon valtakunnallisessa kilpailussa. Uudistimme alkuvuoden aikana omaa organisaatiomme yhdistämällä kahden yhtiön vahvuudet, tavoitteena vastata entistä paremmin toimintaympäristön muutokseen. Toimitusjohtaja Timo Ritakallio siirtyi maaliskuun alussa OP Ryhmän pääjohtajaksi ja vetovastuuseen nousi varatoimitusjohtaja Stefan Björkman.

 2.  

  Integraation toimeenpano eteni suunnitellusti ja muutokset näkyivät myös asiakkaillemme palvelun yhtenäistymisenä. Jo ensimmäinen vuosipuolisko osoitti, että tavoitellut synergiaedut ovat toteutumassa. Lanseerasimme asiakkaillemme uuden Työyhteisövire-tutkimuksen, joka tarjoaa kattavan näkymän työyhteisön vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Ensimmäiset Ilmarisen kouluttamat Työkykymestarit valmistuivat huhtikuussa. Toimintamme vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi saavutti kansainvälistä tunnustusta.

 3.  

  Jouko Pölönen aloitti Ilmarisen toimitusjohtajana elokuun alussa. Asiakkailta saadun palautteen perusteella vahvistimme työkykypalvelujamme, ja nostimme työkykyriskin hallinnan ja kuntoutuksen omaksi liiketoimintalinjakseen. Syyskuussa palkitsimme Suomen iloisimman yrittäjän. Laajensimme kansainvälisten kiinteistösijoitusten salkkua sijoittamalla toimistokiinteistöihin Alankomaissa ja Saksassa. Ilmarisen osittain omistama kauppakeskus Redi avasi ovensa Helsingin Kalasatamassa syyskuussa. Omalle toimitalollemme myönnettiin LEED-ympäristöluokitus.

 4.  

  Valmistauduimme kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon vuodenvaihteessa ja viestimme asiakkaillemme aktiivisesti tulorekisterin aiheuttamista muutoksista palkkatietojen ilmoittamiseen. Avasimme yhteistyössä kumppaneiden kanssa verkkosivuillemme Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuuden, jonka tavoitteena on lisätä tietoa ja edistää osatyökykyisten työllistymistä. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Kämp Gallerian kakkoskerrokseen avautui suomalaisen muodin keskus Garden.

Eläkkeet

150 000
työeläkeotteen latausta verkossa

Ilmarinen maksoi vuonna 2018 eläkettä noin 460 000 eläkkeensaajalle yhteensä 5,7 miljardia euroa. Suurimman osa eläkkeistä (80 %) maksoimme vanhuuseläkkeenä. Uusia eläkepäätöksiä teimme 34 000.

Vuonna 2017 voimaan tullut eläkeuudistus käänsi vanhuuseläkkeiden määrän laskuun vuonna 2018. Eläkeuudistuksen myötä eläkkeelle siirtymisikä alkoi nousta portaittain.

Vanhuuseläkkeistä 54 prosenttia haettiin verkossa. Verkon kautta tulleen eläkehakemuksen käsittely on nopeaa. Päätöksen saa parhaimmillaan saman päivän aikana. Verkkosivuillamme voi reaaliajassa seurata, onko eläkepäätös jo annettu.

Työeläkeote lähetetään kaikille alle 60-vuotiaille joka kolmas vuosi ja yli 60-vuotiaille joka vuosi. Oman työeläkeotteen voi tarkistaa myös Ilmarisen verkkosivuilla. Vuonna 2018 työeläkeote ladattiin verkkosivuillamme yli 150 000 kertaa, mikä oli kolminkertaisesti edellisvuoteen verrattuna. Paperinen työeläkeote sisältää vain edellisen vuoden palkkatiedot. Verkon työeläkeotteelle tiedot päivittyvät kuukausittain.

Vuoden aikana valmistauduimme kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon. Viestimme aktiivisesti myös asiakkaillemme tulorekisterin aiheuttamista muutoksista. Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat tulorekisteriin, josta työeläkeyhtiöt ja muut tiedon tarvitsijat saavat sen käyttöönsä reaaliajassa. Erillisiä vuosi- tai kuukausi-ilmoituksia työeläkeyhtiöön ei jatkossa tarvitse tehdä. Näin myös työeläkemaksut ovat saman tien lopullisia.

Tulorekisteri helpottaa yritysten hallinnollista taakkaa, kun palkkatietoja ei enää tarvitse ilmoittaa monelle eri toimijalle. Tulorekisteri tarjoaa myös kansalaiselle reaaliaikaisen näkymän omiin ansiotietoihinsa."
Tiina Nurmi, eläkevakuutusjohtaja

Työkyky ja kuntoutus

Noin
70 %
kuntoutujista palasi takaisin työelämään

Ilmarinen tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyritystensä kanssa työkyvyttömyysriskien hallinnassa ja työkykyjohtamisessa. Tavoitteena on edistää työkykyä, ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja rakentaa näin parempaa työelämää. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja hankkeet suunnataan yhdessä tunnistettuihin työkyvyttömyysriskiä pienentäviin kehityskohteisiin.

Vuonna 2018 järjestimme asiakasyrityksille eri puolilla Suomea 54 työkykyjohtamista tukevaa valmennusta, joihin osallistui 3 100 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana oli käynnissä 3 200 erillistä valmennusta tai muuta työkykyä ylläpitävää hanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää. Hankkeissa keskityttiin työkyvyn tukemiseen, esimiestyön kehittämiseen ja työyhteisöjen toimintaan. Erityisen suosittu oli Työkykymestari-koulutusohjelma, jonka ensimmäinen kurssi valmistui keväällä 2018. Ilmarisen Parempaa työelämää -palvelukokonaisuus kasvoi vuoden aikana Työyhteisövire-tutkimuksella.

Tuemme asiakasyritystemme työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Kuntoutujien määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2018 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemiseen sai Ilmarisesta noin 4 500 uutta henkilöä. Erilaisia kuntoutuksen päätöksiä annettiin vuonna 2018 yhteensä 9 400 kappaletta. Takaisin työelämään palasi noin 70 prosenttia kuntoutujista.

Tuemme asiakasyrityksiämme työkykyriskien hallinnassa ja työkykyjohtamisessa. Työkykyjohtamisella on iso merkitys paitsi työntekijöiden ja yritysten, myös koko yhteiskunnan ja suomalaisten työurien kannalta." Kristiina Halonen, työkykyjohtaja

Sijoitukset

Sijoitusvarallisuus
46
mrd €
 

Sijoittamalla rahastoidut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti Ilmarinen pitää huolta siitä, että myös tulevat sukupolvet saavat aikanaan ansaitsemansa eläkkeet. Haluamme olla aktiivinen omistaja ja vastuullinen sijoittaja. Näkemyksemme mukaan vastuullisuus on keskeinen osa sijoitusten riskienhallintaa.

Maailmantalouden kasvu oli vuonna 2018 ripeää, vaikka laajeneva kauppasota ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät näkymiä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä osakemarkkinat kääntyivät laajasti laskuun, mikä painoi Ilmarisen koko vuoden sijoitustuoton 1,4 prosenttia miinukselle. Pitkällä aikavälillä sijoitukset ovat tuottaneet hyvin: keskimäärin 5,6 prosenttia vuodessa, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa. Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla, mikä mahdollistaa sijoitusriskin ottamisen Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian mukaisesti.

Vuosi 2019 on alkanut markkinoilla positiivisesti, mutta nähtäväksi jää, onko nousu kestävää. Epävarmuutta sijoitusmarkkinoille tuovat mm. Brexit, kauppasota ja korkomarkkinoiden näkymät, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula haastattelussa.

Työeläkeyhtiönä sijoitusaikajänteemme on pitkä. Hyvän vakavaraisuusaseman myötä meillä on edelleen mahdollisuus sijoittaa monipuolisesti ja hakea markkinoilta tuottoa. Noudatamme pitkän aikavälin sijoitusstrategiaamme ja etsimme valtionlainoille vaihtoehtoja hakemalla uusia sijoituskohteita mm. listaamattomista osakesijoituksista sekä kansainvälisistä kiinteistösijoituksista." Mikko Mursula, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja

Henkilöstö

henkilöstön työtyytyväisyys
3.8
(asteikolla 1‒5)

Ilmarisen henkilöstö tekee työtä, jolla on merkitystä: edistämme hyvää arkea työpaikoilla ja varmistamme, että Ilmarisessa vakuutetut työntekijät saavat työstä ansaitsemansa eläkkeen.

Merkityksellinen työ antaa energiaa myös ilmarislaisille. Henkilöstön työkyky ja hyvä johtaminen on meille tärkeää. Haluamme olla esimerkki energisoivasta työyhteisöstä rakentaessamme asiakkaillemme parempaa työelämää.

Vuoden 2018 alussa Ilmarinen kasvoi, kun Etera ja Ilmarinen yhdistyivät. Integraatiosta koitui henkilöstövähennyksiä, mutta myös uusia työtehtäviä syntyi. Vahvistimme esimerkiksi työkykyjohtamisen, robotiikan ja kiinteistösijoittamisen osaamista. Uusi organisaatiomalli vastaa entistä paremmin toimintaympäristön muutokseen.

Vuoden aikana luotiin uutta yhteistä arkea uusien kollegojen kanssa. Tuimme henkilöstöä muutoksessa ja panostimme toimintatapojen yhtenäistämiseen.    

Uuden kehittäminen ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen vaativat henkilöstöltä ison työn. Uuden oppimista tuettiin koulutuksin. Oleellista oli myös yhteisten toimintatapojen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen. Valmennusta saivat sekä esimiehet että muu henkilöstö, ja myös tiimiytymistä tuettiin.

Vuoden 2018 strategiateemana oli ”Onnistumme yhdistymisessä – hyvällä energialla”. Hyvin toimiva työyhteisö edellyttää osallistavaa yrityskulttuuria, hyvää johtamista ja kykyä johtaa itseään.

Näitä mittaamme vuosittain tehtävällä ilmapiirikyselyllä. Integraation tuomat muutokset eivät juurikaan näkyneet tutkimuksen kokonaistuloksessa, joka säilyi lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Esimiehet saivat tutkimuksessa hyvän arvion. Myös innostuksen tunne työssä on säilynyt korkealla tasolla. Suurimpana kehittämismahdollisuutena erottuivat henkilöstön kuuntelu ja osallistaminen. Näiden lisäämiseen paneudumme vuonna 2019.

Vuosi 2018 oli henkilöstölle monella tavalla ainutlaatuinen. Kahden työeläkeyhtiön yhdistyminen ja kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon valmistautuminen teettivät paljon töitä. Yhdessä tehden hoidimme niin uuden kehittämisen kuin arjen pyörittämisen asiakkaidemme parhaaksi." Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja