Toimitusjohtajan katsaus

Timo Ritakallio

Ilmarisen vuosi 2016 – vauhdilla kohti strategiatavoitteita

Vuonna 2016 lähdimme Ilmarisessa toteuttamaan uutta strategiaa ja etenimme vauhdikkaasti kohti asettamiamme tavoitteita. Strategiamme mukaisesti keskitymme sijoittamaan menestyksekkäästi, kasvamaan kannattavasti, palvelemaan digitaalisesti sekä energisoimaan työyhteisömme.

Vauhtia vuoteen toi uusi kehitysmallimme nimeltä Wauhdittamo, jolla osallistimme ensin oman henkilöstömme mukaan uusien palvelujen kehittämiseen. Loppuvuonna käynnistimme Wauhdittamon toisen vaiheen, jossa otamme myös asiakkaat mukaan ideoimaan ja kehittämään palvelujamme. Rohkealla, ketterällä ja avoimella kehittämisellä Ilmarinen haluaa ottaa uudenlaisen roolin suomalaisten yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa.

Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin työeläkekumppani.

Lue lisää

Avainluvut

Sijoitus­omaisuus
37,2
mrd €
Maksetut eläkkeet
4,6
mrd €
Maksutulo
4,3
mrd €
Asiakas­hyvitykset
102
milj €

Tutustu avainlukuihin

Ilmarisen vuosi 2016

  1. Uuden strategiansa siivittämänä Ilmarinen kehitti toimintaansa avoimesti ja ketterästi. Myös työhyvinvoinnin palveluita uudistettiin. Uusia sijoituksia tehtiin aktiivisesti. Osakkeiden kurssilasku verotti ensimmäisen kvartaalin sijoitustuottoja.

  2. Ilmarinen palkitsi vuoden henkilöstöteon ja Suomen iloisimman yrittäjän. Ilmarinen itse palkittiin pääomasijoituksistaan. Sijoituksia lisättiin mm. aurinkovoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Ilmarisen avoin innovaatioprosessi tuotti neljä jatkokehitettävää palvelua. Palvelukehitys jatkui aktiivisena ja sijoitustuotot paranivat hiljalleen.

  3. Palvelukehitys jatkui, kun Ilmarinen julkaisi työkykyä parantavan Parempi Vire -mobiilisovelluksen sekä suurille yrityksille suunnatun Sopiva Työ -palvelun. Uudet työhyvinvointipäälliköt täydensivät yhtiön alueellista palvelua. Uuden eläkkeiden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto aiheutti viivästyksiä eläkekäsittelyssä. Uudeksi asiakkuusjohtajaksi nimitettiin Pekka Puustinen. Sijoitustuotot palasivat positiivisiksi.

  4. Ilmarinen jakoi yhdeksättä kertaa vuoden vanhusteko -tunnustuksen. Eläkehakemusten käsittelytilanne parani ja myös muuhun verkkopalveluun tuli uudistuksia. Ilmarinen jatkoi panostuksia kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja yhtiön sijoitustoiminnan ensimmäiset ilmastoperiaatteet julkaistiin. Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio valittiin Olympiakomitean puheenjohtajaksi. Kehitysalusta Wauhdittamon toinen kierros käynnistyi.

Eläkkeet

330 000
eläkkeensaajaa

Ilmarinen maksaa eläkettä noin 330 000 eläkkeensaajalle. Vuonna 2016 eläkkeitä maksettiin noin 4,6 miljardia euroa, mikä on kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurin osa eläkkeistä (84 %) maksettiin vanhuuseläkkeenä.

Vuonna 2016 uusien eläkepäätösten määrä kasvoi 16 prosenttia lähes 27 000:een. Eniten kasvua oli vanhuuseläkkeissä. Uuden eläkejärjestelmän käyttöönotto aiheutti tilapäisiä viivästyksiä eläkekäsittelyssä. Loppuvuodesta tilanne kuitenkin parantui ja myös muuhun verkkopalveluun saatiin uudistuksia, mm. hakemuksen käsittelyä on mahdollista seurata verkkopalvelussa entistä paremmin.

Vuoden aikana valmistauduttiin 1.1.2017 voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen, joka muutti eläkelajeja, karttumia ja ikärajoja. Vuoden aikana uudistuksesta viestittiin aktiivisesti ja järjestettiin useita koulutuksia omalle henkilöstölle ja asiakkaille. Huhtikuussa Ilmarinen julkaisi laskurin, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä itse laskelmia eläkeuudistuksen vaikutuksesta omaan vanhuuseläkkeeseensä. Huhtikuussa Ilmarinen julkaisi laskurin, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä itse laskelmia eläkeuudistuksen vaikutuksesta omaan vanhuuseläkkeeseensä. Kirjautumalla henkilöasiakkaan palveluun voi tehdä arvion myös uuden osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrästä. Vanhuuseläkearvioita tehtiin yli 73 000 ja osittaisen vanhuuseläkkeen arvioita 12 000 kappaletta vuoden loppuun mennessä.

Eläkeuudistuksen myötä järjestelmä on aikaisempaa selvästi oikeudenmukaisempi. Kerroimme uudistuksesta kattavasti tuleville eläkkeensaajille, jotta jokainen voi arvioida sen vaikutuksia omalla kohdallaan.
- Nina Bruun, osastopäällikkö

Asiakkaat ja palvelut

70 %
kuntoutujista palaa takaisin työelämään

Ilmarinen rakentaa Parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa parannamme työelämän laatua, ehkäisemme työkyvyttömyyden riskiä ja kannustamme tekemään parempia henkilöstötekoja.

Parempaa työelämää -palveluita tarjotaan kaikille asiakkaille. Ilmariselle on tärkeää, että palvelumme on tavoitteellista, tehokasta sekä sääntelyn mukaista.

Vuonna 2016 Ilmarisessa kiinnitettiin erityistä huomiota varhaiseen välittämiseen, pohdittiin työelämän muutosta ja hahmotteltiin valmiuksia tulevaisuuden työelämään. Ilmarinen uudisti verkkopalvelun Parempaa työelämää -polun. Polulta saa vinkkejä työkykyjohtamiseen sekä työkyvyn turvaamiseen erityisesti pk-yritysten lähtökohdista. Digitaalisten palveluiden kehittäminen työkyvystä huolehtimisen tueksi jatkui. Ilmarinen lanseerasi Parempaa työelämää -ohjaamon, joka tekee yrityksen työkyvyttömyysriskistä helpommin ennustettavaa ja  johdettavaa. Älypuhelimissa toimiva Parempi vire -palvelu on puolestaan digitaalinen työkalu yksilön työkyvyn ja kokonaishyvinvoinnin parantamiseksi.

Ilmarinen on entistä vahvemmin läsnä pääkaupunkiseudun ulkopuolisten asiakkaiden arjessa. Siksi työhyvinvoinnin resursseja vahvistetiin viime vuonna palkkaamalla alueellisia työhyvinvointipäälliköitä Ouluun, Turkuun ja Tampereelle.

Vuoden aikana Ilmarinen toteutti yli 2 100 työkykyjohtamisen hanketta yhdessä asiakasyritysten kanssa. Asiakasyrityksille järjestettiin eri puolilla Suomea 43 Parempaa työelämää -polun mukaista valmennusta ja webinaaria, joihin osallistui ennätysmäärä ihmisiä: yli 2 500 henkilöä.

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vuonna 2016 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemisesta sai Ilmarisesta noin 3 400 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 prosenttia. Uusi Sopiva työ -palvelu tehostaa ammatillisen kuntoutuksen hyödyntämistä työpaikoilla.

Työkykyä tukevat hankkeet ovat Ilmarisen ja asiakasyrityksen yhteisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on rakentaa parempaa työelämää sekä edistää hyvää henkilöstöjohtamista.
- Kati Huoponen, työhyvinvointijohtaja

Sijoitusvuosi

Sijoittamalla rahastoidut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti Ilmarinen pitää huolta siitä, että myös tulevat sukupolvet saavat aikanaan ansaitsemansa eläkkeet. Lisäksi haluamme olla aktiivinen omistaja ja  vastuullinen sijoittaja; näkemyksemme mukaan vastuullisuus on keskeinen osa sijoitusten riskienhallintaa.

Vuosi 2016 oli sijoitustuottojen näkökulmasta kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasi osakekurssien voimakas lasku, ja myös Ilmarisen sijoitustuotot jäivät miinukselle. Loppuvuonna tulos parani selvästi, ja koko vuoden sijoitustuotto nousi 4,8 prosenttiin. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 37,2 miljardia euroa. Vakavaraisuutemme säilyi vahvana, mikä auttaa puskuroimaan markkinoiden heiluntaa huonompinakin aikoina.

Vuonna 2016 markkinoita heiluttivat niin Britannian kansanäänestys EU-eurosta kuin Yhdysvaltain presidentinvaalit. Lue lisää vaiheikkaan sijoitusvuoden tapahtumista sekä odotuksista vuodelle 2017 sijoitusjohtaja Mikko Mursulan haastattelusta.

Ilmarinen onnistui hyvin kokonaisallokaatiossaan eli sijoitusten hajauttamisessa eri omaisuusluokkiin. Parhaimmat tuotot saimme listaamattomista osakkeista, ja myös suomalaiset osakkeet tuottivat erittäin hyvin.
- Mikko Mursula, sijoitusjohtaja

Henkilöstöasiat

Ilmarisen henkilöstö tekee työtä, jolla on merkitystä: edistää hyvää arkea työpaikoilla ja varmistaa, että vakuutettumme saavat työstä ansaitsemansa eläkkeen. Mittarit osoittavat, että Ilmarisen lähes 600 työntekijää ovat työstään ylpeitä ja esimiestyö on hyvällä tasolla. Lähtövaihtuvuus on pieni ja sairauspoissaolot matalalla tasolla.

Strategiansa mukaisesti Ilmarinen haluaa olla myös energisoiva työpaikka, jossa on hyvä syke ja vire säilyy läpi päivän. Tämä vaatii muun muassa jatkuvan parantamisen kulttuuria, joka tappaa turhan byrokratian ja tuottaa sujuvaa arkea.