Toimitusjohtajan katsaus

Timo Ritakallio

Ilmarisen vuosi 2017 - menestymme yhdessä

Vuosi 2017 oli Ilmarisessa historiallinen. Ilmarisen ja Eteran hallitukset allekirjoittivat kesäkuussa yhdistymissopimuksen, ja yhtiökokousten päätösten ja Finanssivalvonnan luvan jälkeen pääsimme vuoden vaihtuessa aloittamaan toiminnan Suomen suurimpana yksityisten alojen työeläkevakuuttajana. Huolehdimme jatkossa yli 1,1 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta.

Lue lisää +

Avainluvut 2017

Sijoitustuotto
7,2
%
Maksetut eläkkeet
4,7
mrd €
Maksutulo
4,3
mrd €
Asiakas­hyvitykset
120
milj €

Tutustu avainlukuihin

Ilmarisen vuosi 2017

 1.  

  Käynnistimme Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjalla, jossa keräsimme sata tekoa paremman työelämän puolesta. Eläkeuudistus tuli voimaan vuodenvaihteessa, ja erityisesti uusi eläkelaji, osittain varhennettu vanhuuseläke, herätti kiinnostusta. Innovaatioprosessi Wauhdittamon kakkoskierroksella ideoimme uusia palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 2.  

  Lanseerasimme hyvinvointiin kannustavan Parempi Vire -mobiilisovelluksen kaikkien asiakkaidemme käyttöön. Pitkäjänteinen työmme sijoitustoiminnan ilmastovaikutusten huomioimiseksi sai tunnustusta, kun kansainvälinen ilmastojärjestö AODP nosti Ilmarisen parhaaseen AAA-luokkaan. Kesäkuun lopussa Ilmarisen ja Eteran hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen vuoden 2018 alusta alkaen. Yhdessä muodostamme vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, joka tarjoaa asiakkailleen entistäkin paremmat ja monipuolisemmat asiakasedut ja kirittää koko työeläkealaa.

 3.  

  Menestyimme erinomaisesti Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa ja saimme kiitosta erityisesti hyvästä hakijakokemuksesta. Osana Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kampanjaa teimme lahjoituksen yrittäjien työhyvinvoinnin tutkimukseen. Ilmarisen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi syyskuussa Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen.

 4.  

  Ilmarisen ja Eteran yhdistyminen sai lopullisen sinetin lokakuussa, kun Finanssivalvonta hyväksyi sulautumisen. Yhdistyvä Ilmarinen sai uusia hallituksen jäseniä ja myös uusi johtoryhmä nimitettiin. Ilmarisen hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi Jouko Pölösen. Timo Ritakallio siirtyy maaliskuussa 2018 OP Ryhmän johtoon. Kiinteistösijoituksissa jatkoimme salkun kansainvälistä hajauttamista laajentamalla sijoituksia USA:n, Ison-Britannian, Saksan ja Hollannin kiinteistömarkkinoilla.

Eläkkeet

60 %
eläkehakemuksista sähköisesti

Ilmarinen maksoi vuonna 2017 eläkettä noin 340 000 eläkkeensaajalle. Eläkkeitä maksoimme noin 4,7 miljardia euroa, mikä on kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurimman osa eläkkeistä (80 %) maksoimme vanhuuseläkkeenä. Kaikkiaan teimme 46 000 eläkepäätöstä. Uusien eläkepäätösten määrä kasvoi 11 prosenttia lähes 29 000:een. 

Vuosi 2017 toi mukanaan myös odotetun eläkeuudistuksen. Eläkeuudistus muutti eläkelajeja, karttumia ja ikärajoja. Uusi osittainen varhennettu vanhuuseläke osoittautui erityisen suosituksi eläkelajiksi, ja se peittosi suosiossa selkeästi aiemman osa-aikaeläkkeen. Toisesta uudesta eläkelajista, työuraeläkkeestä, annoimme yhden myönteisen eläkepäätöksen joulukuussa 2017. Odotamme työuraeläkkeen suosion kasvavan, kun vanhuuseläkeikä nousee.

Viestimme eläkeuudistuksesta aktiivisesti koko vuoden ajan ja ohjasimme kiinnostuneita Ilmarisen verkkopalvelun ilmarinen.fi pariin. Verkossa Ilmarisen asiakas voi mm. tehdä laskelmia siitä, miten eläkeuudistus vaikuttaa omaan eläkeikään ja mikä on oman eläkkeen määrä. Kirjautumalla henkilöasiakkaan palveluun asiakas voi myös itse arvioida oman osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeensä sekä vanhuuseläkkeensä määrän. Verkossa onnistuu helposti myös eläkkeen hakeminen. Vanhuuseläkkeistä lähes 60 prosenttia haettiinkin verkon kautta, ja kuntoutushakemuksistakin 30 prosenttia tuli Ilmariseen sähköisesti.  

Verkon kautta tulleen eläkehakemuksen käsittely on Ilmarisessa nopeaa. Parhaimmillaan voimme antaa eläkepäätöksen neljässä minuutissa. Käsittelemme joka kolmannen eläkehakemuksen täysin automaattisesti. Automaation, nopeat eläkepäätökset ja digipalvelut on mahdollistanut uusi eläkekäsittelyjärjestelmämme, joka uusittiin vuosina 2015–2017.

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke on herättänyt suurta kiinnostusta. Teimme Ilmarisessa vuoden aikana lähes 3 000 osittaista vanhuuseläkettä koskevaa eläkepäätöstä." Nina Bruun, eläkejohtaja

Asiakkaat ja palvelut

Noin
70 %
kuntoutujista takaisin työelämään

Ilmarisessa rakennettiin vuonna 2017 parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa ennätyksellisen aktiivisesti. Vuoden aikana Ilmarisella oli käynnissä 2 300 työkykyjohtamisen hanketta yhdessä asiakasyritysten kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 135 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on aina suunnitelmallista, tavoitteellista sekä mitattavaa ja hankkeet suunnataan yhdessä tunnistettuihin, työkyvyttömyysriskiä pienentäviin ja parempaa työelämää edistäviin kehityskohteisiin. Asiakasyrityksille myös järjestettiin eri puolilla Suomea 44 Parempaa työelämää -valmennusta ja webinaaria, joihin osallistui ennätysmäärä ihmisiä: noin 3 000 henkilöä.

Digitaalinen Parempaa työelämää -kokonaisuutemme kehittyi viime vuonna kovaa vauhtia. Kokonaisuudessa Luotaamo tarjoaa 360°-näkymän yrittäjän, yrityksen henkilöstön ja koko organisaation työhyvinvoinnin tilaan mm. Parempi vire -mobiilisovelluksen ja ketterien kyselyjen avulla. Valmentamo antaa tuen Luotaamosta nousseiden kehityskohteiden ratkaisemiseksi. Valmentamo tarjoaa inspiroivia valmennuksia digitaalisuutta ja asiantuntijoidemme osaamista yhdistäen. Ohjaamo on puolestaan paremman työkykyjohtamisen hermokeskus. Ohjaamo antaa kokonaiskuvan työkykyjohtamiseen.

Viime vuonna rakensimme asiakkaillemme uusia verkkokursseja ja koulutusohjelmia ja Työvire-kartoituksen. Lisäksi keräsimme osana Suomi 100 -juhlavuotta 100 tekoa paremman työelämän puolesta

Tuemme asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vuonna 2017 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemisesta sai Ilmarisesta noin 3 500 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2017 yli 7 000, missä oli kasvua edellisvuoteen reilut 10 prosenttia.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on aina suunnitelmallista, tavoitteellista sekä mitattavaa ja hankkeet suunnataan yhdessä tunnistettuihin, työkyvyttömyysriskiä pienentäviin ja parempaa työelämää edistäviin kehityskohteisiin” Kati Huoponen, palvelujohtaja, työkykypalvelut

Sijoitusvuosi

Sijoittamalla rahastoidut eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti Ilmarinen pitää huolta siitä, että myös tulevat sukupolvet saavat aikanaan ansaitsemansa eläkkeet. Haluamme olla aktiivinen omistaja ja vastuullinen sijoittaja. Näkemyksemme mukaan vastuullisuus on keskeinen osa sijoitusten riskienhallintaa.

Vuosi 2017 oli Ilmarisen sijoitustoiminnan kannalta erinomainen: sijoitukset tuottivat 7,2 prosenttia. Talouskehitys kaikilla päämarkkina-alueilla oli suotuisaa ja yritysten tulosparannusten myötä erityisesti osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin. Vakavaraisuutemme vahvistui entisestään, mikä auttaa puskuroimaan markkinoiden heiluntaa huonompinakin aikoina.

Alkaneella vuodella katseet kohdistuvat erityisesti korkomarkkinoille, ja pitkään jatkuneeseen historiallisen alhaiseen korkotasoon odotetaan liikahduksia. Lue lisää sijoitusvuoden tapahtumista ja markkinoiden odotuksista sijoitusjohtaja Mikko Mursulan haastattelusta.

Osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla. Taustalla oli poikkeuksellisen suotuisa talouskasvu. Onnistuimme myös osake- ja sektorivalinnassa. Pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan perustuva kokonaisallokaatiomme toimi kaiken kaikkiaan hyvin.” Mikko Mursula, sijoitusjohtaja

Henkilöstöasiat

Ilmarisen henkilöstö tekee työtä, jolla on merkitystä: edistää hyvää arkea työpaikoilla ja varmistaa, että vakuutettumme saavat työstä ansaitsemansa eläkkeen. Mittarit osoittavat, että Ilmarisen työntekijät ovat työstään ylpeitä ja esimiestyö on hyvällä tasolla. Hyvä hakijakokemus nosti Ilmarisen toiselle sijalle Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa. Sairauspoissaolot jatkoivat laskuaan.

Myös henkilöstön näkökulmasta loppuvuotta leimasi valmistautuminen siihen, että Etera yhdistyy Ilmariseen. Strategiansa mukaisesti Ilmarinen haluaa onnistua yhdistymisessä hyvällä energialla. Tämä edellyttää, että koko työyhteisömme on virittynyt tunnistamaan ja toteuttamaan yhdistymisen hyödyt. Toimimme sujuvasti myös uudenlaisissa kokoonpanoissa ja huolehdimme hyvästä vireestä läpi päivän.