Ilmarisen vuosi 2016 – vauhdilla eteenpäin kohti strategiatavoitteita

Vuonna 2016 lähdimme Ilmarisessa toteuttamaan uutta strategiaa ja etenimme vauhdikkaasti kohti asettamiamme tavoitteita. Strategiamme mukaisesti keskitymme sijoittamaan menestyksekkäästi, kasvamaan kannattavasti, palvelemaan digitaalisesti sekä energisoimaan työyhteisömme.

Vauhtia vuoteen toi uusi kehitysmallimme nimeltä Wauhdittamo, jolla osallistimme ensin oman henkilöstömme mukaan uusien palvelujen kehittämiseen. Loppuvuonna käynnistimme Wauhdittamon toiseen vaiheen, jossa otamme myös asiakkaat mukaan ideoimaan ja kehittämään palvelujamme. Rohkealla, ketterällä ja avoimella kehittämisellä Ilmarinen haluaa ottaa uudenlaisen roolin suomalaisten yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa.

Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin työeläkekumppani.

Sijoitamme menestyksekkäästi

Toimintaympäristö vuonna 2016 oli eläkevakuutusyhtiölle ja sijoitustoiminnalle monella tavalla haastava.

Alkuvuotta leimasi pörssien voimakas kurssilasku. Kesäkuussa britit äänestivät EU-eron puolesta ja loppusyksystä jännitettiin Yhdysvaltojen vaalitulosta. Molemmat aiheuttivat kurssien heilahtelua ja epävarmuutta markkinoilla. Korot olivat historiallisen alhaiset, ja myös pitkän aikavälin korot painuivat negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Maailmantalouden kasvu oli vaatimatonta.

Näissä vaikeissa olosuhteissa selviydyimme hyvin. Sijoituksemme tuottivat 4,8 (6,0) prosenttia ja niiden markkina-arvo nousi 37,2 (35,8) miljardiin euroon. Hyvän tuloksen takana on pitkän aikavälin sijoitusstrategiamme, jonka mukaisesti jatkoimme sijoitusten hajauttamista eri omaisuusluokkiin sekä myös maantieteellisesti. Vähensimme korkosijoituksia ja lisäsimme sijoituksia reaaliomaisuusluokkiin. Kiinteistösijoituksissa jatkoimme hajauttamista ulkomaille. Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,2 prosenttia.

Vakavaraisuutemme pysyi vahvana. Vakavaraisuuspääomamme nousi vuoden loppuun mennessä 8,5 (8,2) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste oli 29,2 (29,6) prosenttia.

Ilmarinen tunnetaan vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tätä työtä jatkoimme mm. vahvistamalla uudet ilmastoperiaatteet. Kiinteistöjemme pitkän aikavälin energiansäästötavoitteet ylittyivät 30 prosentilla. Olemme aktiivinen omistaja ja haluamme vaikuttaa siihen, että sijoituskohteenamme olevat yritykset toimivat vastuullisesti. Vastuullinen sijoittaminen on meille osa riskien hallintaa.

Kasvamme kannattavasti

Ilmarinen on keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, jonka omistavat asiakkaamme. Kehitämme liiketoimintaamme ja tavoittelemme kasvua niin, että se hyödyttää myös nykyisiä asiakkaitamme.

Yli kymmenentuhatta uutta yritystä tai yrittäjää hankki viime vuonna eläkevakuutuksensa Ilmarisesta, mihin olemme erityisen tyytyväisiä. Asiakaspidossa jäimme kuitenkin tavoitteestamme, ja se tulee olemaan painopisteitämme alkaneella vuodella. Vakuutettujen määrä oli vuoden lopussa 563 500 (562 000) henkilöä. Vakuutusmaksutulo kasvoi hieman ja oli 4,3 (4,3) miljardia euroa.

Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa lähes 330 000 eläkkeensaajaa. Maksoimme eläkkeitä viime vuonna yhteensä 4,6 (4,4) miljardia euroa, joista työkyvyttömyyseläkkeitä oli noin 400 (418) miljoonaa euroa.

Kustannustehokkuutemme säilyi hyvällä tasolla. Kokonaisliikekulut jäivät 2,3 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde parani 74,9 (75,5) prosenttiin. Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta asiakashyvitysten määrä nousi ennätyskorkealle ja oli 0,61 (0,59) prosenttia vakuutettujen yhteenlasketusta palkkasummasta.

Lakisääteisen perustehtävämme laadukas ja kustannustehokas hoitaminen on yritysvastuumme kulmakivi. Vastuullamme on kaikkiaan lähes 900 000 suomalaisen eläketurva, ja tehtävämme on varmistaa, että asiakasyritystemme henkilöstö saa työstään ansaitsemansa eläkkeen.

Palvelemme digitaalisesti

Valmistauduimme vuoden 2017 alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen uudistamalla tietojärjestelmiä. Eläkekäsittelyjärjestelmän uusiminen aiheutti alkuvuonna viivästyksiä eläkehakemusten käsittelyssä, mutta loppuvuotta kohti tilanne parani ja saimme jonot purettua. Uuden järjestelmän avulla eläkekäsittely automatisoituu, nopeutuu ja pystymme jatkossa tuottamaan asiakkaillemme entistä parempia digitaalisia palveluita.

Uusia eläkepäätöksiä annoimme 26 500 (22 800) kappaletta, mikä on yli 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä selittyy osin eläkekäsittelyjärjestelmän uudistuksella, minkä vuoksi eläkepäätösten antaminen jakautui epätasaisesti.

Työhyvinvointipalveluissa vuosi 2016 oli jälleen aktiivinen. Järjestimme asiakasyrityksille eri puolilla Suomea 43 työhyvinvointiseminaaria, joissa kävi yli 2 500 henkilöä. Vuoden aikana oli käynnissä yli 2 100 (1 900) työkyvyn kehittämistä tukevaa hanketta ja niiden piirissä oli 150 000 (160 000) henkilöä. Uusien digitaalisten palveluiden myötä vaikuttavuus tulee entisestään kasvamaan.

Tuemme asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin.  Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2016 yhteensä yli 6 300, missä oli kasvua edellisvuoteen 7,9 prosenttia.

Lanseerasimme vuoden aikana uusia digitaalisia palveluja asiakasyritysten käyttöön. Verkossa toimiva Parempaa työelämää -ohjaamo tukee yrityksen työkykyjohtamista ja parantaa työkyvyttömyysriskin ennustettavuutta. Parempi vire -mobiilisovellus kannustaa työntekijöitä pitämään huolta hyvinvoinnistaan.

Digitaalisten palveluiden myötä tietosuojan merkitys korostuu entisestään. Tietosuoja on meille keskeinen yritysvastuun osa-alue, jota myös sidosryhmämme pitävät entistä tärkeänä. 

Energisoimme työyhteisömme

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja osoittaa omalla toiminnallamme, että työ voi antaa energiaa. Energisoiva työyhteisö tukee tuottavuutta, innovatiivisuutta ja näkyy myös asiakkaille parempana asiakaskokemuksena. Vuoden 2016 aikana saimme toimitilauudistuksen päätökseen. Kokemukset uudistetusta monitoimitilasta ovat olleet myönteisiä.  Kyselyiden mukaan eniten kiitosta saavat vuorovaikutuksen mutkattomuus ja parantunut tiedonkulku.

Uudet toimitilat ovat vaikuttaneet myös toimintakulttuuriimme. Olemme siirtyneet lähes paperittomaan toimistoon, etätöitä tehdään entistä enemmän ja kehittämisen mallia on muutettu ketterämmäksi. Uudet monitoimitilat ovat kiinnostaneet myös asiakkaitamme. Jaamme avoimesti kokemuksiamme ja olemme sitäkin kautta mukana kehittämässä suomalaista työelämää.

Henkilöstön hyvinvointia ja hyvää virettä olemme tukeneet monin tavoin. Esimerkiksi kokoaikaisen ”liikuttajan” palkkaaminen tuo liikkumisen keskelle työpäivää ja auttaa myös yksittäisiä työntekijöitä löytämään itselle sopivan tavan liikkua.  

Vastuullisuus on meillä Ilmarisessa osa jokaisen työntekijän toimenkuvaa. Tästä kertoo mm. se, että vuoden 2016 aikana jokainen ilmarislainen suoritti Code of Conduct -koulutuksen. Toimimme arvojemme mukaisesti avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen. 

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja

 

Takaisin etusivulle