Ilmarisen vuosi 2017 – menestymme yhdessä

Vuosi 2017 oli Ilmarisessa historiallinen. Ilmarisen ja Eteran hallitukset allekirjoittivat kesäkuussa yhdistymissopimuksen, ja yhtiökokousten päätösten ja Finanssivalvonnan luvan jälkeen pääsimme vuoden vaihtuessa aloittamaan toiminnan Suomen suurimpana yksityisten alojen työeläkevakuuttajana. Huolehdimme jatkossa yli 1,1 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta.

Suuri koko ei kuitenkaan ole itse tarkoitus, vaan yhdistymisen tavoitteena on tarjota asiakkaillemme entistäkin monipuolisemmat palvelut ja parhaat asiakasedut. Tässä onnistumme, kun yhdistämme molempien yhtiöiden vahvuudet ja osaamisen ja hyödynnämme yhdistymisen myötä paranevan kustannustehokkuuden. Yhdessä haluamme rakentaa Ilmarisesta ketterän ja innovatiivisen palveluyrityksen, joka kirittää koko työeläkealaa.

Yhdistymisen myötä tarkensimme strategiaamme. Tavoitteenamme on olla vetovoimaisin työeläkekumppani, jonka kulmakiviä ovat paras asiakaskokemus, tehokas toiminta ja vahva vakavaraisuus. Näihin tavoitteisiin päästäksemme keskitymme lähivuosina tarjoamaan parhaat asiakasedut, palvelemaan digitaalisesti, sijoittamaan tuottavasti sekä onnistumaan yhdistymisessä.

Tarjoamme parhaat asiakasedut

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen työeläkeyhtiö – olemme siis olemassa asiakkaitamme varten. Vuoden 2017 lopussa Ilmarisessa oli vakuuttanut työntekijänsä 38 800 yritystä. Vakuutettujen kokonaismäärä oli 566 900 henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 503 800 ja yrittäjien 63 100. Vakuutusmaksutulo oli 4,3 miljardia euroa. Yhdistymisen jälkeen vakuutettujen määrä nousi 690 000:een.

Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa 337 000 henkilöä ja eläkkeitä maksoimme yhteensä 4,7 miljardia euroa. Vuoden 2018 alusta maksamme eläkettä 470 000 henkilölle.

Yhteensä vastaamme siis yli 1,1 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta.

Oma kustannustehokkuutemme oli edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla, ja kokonaisliikekulut ilman fuusion valmistelusta aiheutuneita kuluja laskivat edellisvuodesta. Hoitokulusuhteemme oli 81,1 prosenttia.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta asiakasyrityksillemme maksettavat hyvitykset kohosivat ennätystasolle 120 miljoonaan euroon, mikä on 0,7 prosenttia asiakasyritystemme palkkasummasta.

Yhdistymisen avulla saavutettavat synergiaedut näkyvät paranevana kustannustehokkuutena ja sitä kautta vieläkin parempina asiakashyvityksinä tulevina vuosina. Tavoitteenamme on säästää vuosittaisissa yhteenlasketuissa hoitokustannuksissa vähintään 20 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kustannuksissa niin ikään 20 miljoona euroa vuodesta 2020 alkaen. Hoitokustannussäästö ohjautuu kokonaan asiakkaidemme hyväksi.

Palvelemme digitaalisesti

Kehitimme strategiamme mukaisesti uusia digitaalisia palveluita asiakkaidemme työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Järjestimme Parempaa työelämää -palvelumme kolmeen kokonaisuuteen: Luotaamo tarjoaa Parempi vire -sovelluksen ja pulssikyselyjen avulla näkymän työyhteisön hyvinvoinnin tilaan, Valmentamossa tuemme työkykyjohtamista ja Ohjaamon kautta asiakasyritys voi ennustaa ja hallita työkyvyttömyysriskiä. Kokonaisuuden avulla haluamme parantaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa työelämän laatua, lisätä yritysten tuottavuutta sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä. Otimme myös asiakkaat mukaan palvelukehitykseen Wauhdittamo-innovointiohjemassa.

Järjestimme asiakasyrityksillemme eri puolilla Suomea 44 Parempaa työelämää -valmennusta, joihin osallistui lähes 3 000 henkilöä. Vuoden aikana oli käynnissä lähes 2 400 työkyvyn kehittämistä tukevaa hanketta ja niiden piirissä oli 135 000 henkilöä.

Tuemme asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annoimme vuonna 2017 yhteensä yli 7 000, missä oli kasvua edellisvuoteen 10,7 prosenttia. Työhyvinvointipalveluiden ja kuntoutuksen tavoitteena on vähentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestimme Sata tekoa paremman työelämän puolesta -kampanjan. Kampanjassa haastoimme yritykset ideoimaan ja toteuttamaan tekoja, jotka lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työvireyttä, parantavat jaksamista ja luovat positiivista energiaa. Tekoja kerättiin kampanjasivulla, joka toimii myös juhlavuoden jälkeen kaikille avoimena paremman työelämän portaalina.

Alan suurimpana toimijana haluamme jatkossa ottaa entistäkin vahvemman roolin työkyvyn, tuottavuuden ja menestyksen tukemisessa suomalaisissa yrityksissä. Vuonna 2018 lupaamme olla yhdessä asiakkaidemme kanssa rakentamassa parempaa työelämää. Yhdistyneellä yhtiöllä on tähän entistäkin paremmat mahdollisuudet ja monipuolisemmat palvelut.

Palvelemme digitaalisesti myös eläkeasiakkaitamme. Olemme viime vuosina panostaneet eläkekäsittelyn automatisointiin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Vanhuuseläkkeistä 57 prosenttia haettiin verkon kautta ja kykenimme käsittelemään hakemukset nopeimmillaan neljässä minuutissa. Uusia eläkepäätöksiä teimme vuoden aikana kaikkiaan 28 600. Tämä oli 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvua selittää etenkin eläkeuudistuksen myötä tullut uusi eläkelaji, osittainen varhennettu vanhuuseläke, josta teimme noin 3 000 päätöstä.

Sijoitamme tuottavasti

Kansainvälinen taloustilanne kehittyi vuoden aikana suotuisasti. Talouskehitystä tuki keskeisten keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka, mikä piti korkotason poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Myös yritykset pystyivät parantamaan tulostaan, ja osakekurssit jatkoivat nousuaan kaikilla päämarkkina-alueilla.

Ilmarisen sijoitustoiminnan kannalta vuosi oli erittäin hyvä. Sijoituksemme tuottivat 7,2 prosenttia eli 2,7 miljardia euroa.

Pääomaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 14,8 prosenttia. Listaamattomien osakkeiden tuotto nousi peräti 26,8 prosenttiin. Korkosijoitukset tuottivat 1,6 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,0 prosenttia. Kiinteistösijoituksissa jatkoimme strategiansa mukaisesti hajauttamista kansainvälisille kiinteistömarkkinoille.

Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin vuotuinen reaalituotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,3 prosenttia. Tämä ylittää selvästi Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissaan käyttämän tuotto-oletuksen, joka on tällä hetkellä 3,0 prosenttia.

Hyvän sijoitustuloksen ansiosta vakavaraisuutemme vahvistui entisestään. Vuoden 2017 lopussa Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 9,4 miljardia euroa, ja vakavaraisuusaste oli 131,2 prosenttia.

Yhdistyneen Ilmarisen sijoitusvarallisuus vuoden 2018 alussa oli 45,8 miljardia euroa.

Pitkäjänteinen työmme vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja erityisesti ilmastovaikutusten huomioimiseksi sai vuoden aikana kansainvälistä tunnustusta. Sijoituimme parhaaseen AAA-luokkaan kansainvälisen ilmastojärjestön AODP:n indeksissä, jossa vertailtiin maailman suurimpien sijoittajien hiiliriskin hallintaa. Myös ympäristöjärjestö WWF arvioi Ilmarisen ja muiden suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoittuvan Euroopan kärkeen siinä, miten hyvin sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Kiinteistösijoituksissa laajensimme kiinteistöjen ympäristöluokittelua ulottamalla luokitukset vanhoihin kiinteistöihin.

Onnistumme yhdistymisessä – hyvällä energialla

Ilmarisen henkilöstölle vuosi 2017 ja yhdistyminen toi mukanaan paljon uutta, mutta myös epävarmuutta tulevaisuudesta. Syksyllä työllisti integraation valmistelu, jossa nykyiset ja tulevat ilmarislaiset osoittivat hienoa venymistä. Loppuvuonna aloitimme yhdistymisen henkilöstövaikutuksiin liittyen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka jatkuivat tammikuulle 2018. Neuvotteluprosessi käytiin läpi arvojemme mukaisesti avoimesti ja vastuullisesti.

Kolmas arvomme, yhdessä menestyen, oli paljon esillä pitkin vuotta, kun pohdimme oman toimintakulttuurimme kirkastamista. Tämä sai lisää konkreettista merkitystä yhdistymisen myötä, kun saimme joukon uusia työkavereita.

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja osoittaa omalla toiminnallamme, että työ voi antaa energiaa. Energisoiva työyhteisö tukee tuottavuutta, innovatiivisuutta ja näkyy myös asiakkaille parempana asiakaskokemuksena. Saamme jatkossakin virtaa yhdessä tekemisestä ja opimme toisiltamme fiksuja toimintatapoja. Näin onnistumme myös yhdistymisessä ja saavutamme integraation hyödyt.

Henkilöstön hyvinvointia ja hyvää virettä tuemme monin tavoin. Uudistetut työtilamme ovat ergonomiset ja toimivat. Kiinnitämme huomiota terveelliseen ravintoon, ja oma liikuttajamme aktivoi ja auttaa myös yksittäisiä työntekijöitä löytämään itselle sopivan tavan liikkua. Työ on tuottanut tulosta: henkilöstön sairaspoissaolot vähentyivät edellisestä vuodesta 14 prosenttia.

Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa sijoitumme toiseksi ja saimme kiitosta erityisesti hyvästä hakijakokemuksesta. Järjestimme kesätyötä hakeneille rekrytointivalmennuksen, jolla halusimme huomioida myös ne hakijat, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituiksi. Työeläkeyhtiön rooliin sopii hyvin työurien pidentäminen myös niiden alkupäästä.

* * *

Yksi aikakausi Ilmarisessa päättyy helmikuun lopussa, kun lopetan tehtäväni toimitusjohtajana ja siirryn OP Ryhmän pääjohtajaksi. Haluan lämpimästi kiittää Ilmarisen asiakkaita, henkilökuntaa, hallintoa ja muita yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista ja toivotan samalla parhainta menestystä uudelle toimitusjohtajalle Jouko Pölöselle. Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan uusissakin rooleissa – siis yhdessä menestyen kohti tulevaa!

Timo Ritakallio
toimitusjohtaja (28.2.2018 asti)

 

Takaisin etusivulle